Znanstveni-istraživački rad

Centar za elektroničko nakladništvo nastao je na temeljima strateškog cilja Sveučilišta u Rijeci kojim se nastoji formirati istraživačko sveučilište s utvrđenim i prepoznatljivim istraživačkim profilom, centrima izvrsnosti, kolaborativnim istraživanjima, institucijskom brigom za razvitak istraživačkih karijera te većom znanstvenom produkcijom. Stoga je cilj CEN-a pridonijeti jačanju učinkovitosti i povezanosti obrazovne i istraživačke komponente Sveučilišta, a to čini kroz aktiviranje triju međuovisnih bazičnih djelatnosti: edukacijske, produkcijske i diseminacijske. Provedba edukacijskih aktivnosti podrazumijeva organiziranje tečajeva, programa cjeloživotnog obrazovanja te predlaganje i provedbu studijskih programa u suradnji s drugim ustrojbenim jedinicama Sveučilišta, kao i s domaćim i međunarodnim partnerima u području nakladništva, odnosno u širem interdisciplinarnom i komparativnom spektru tema vezanih uz pitanja knjige, izdavaštva i medija.

 
.