Ustroj

Predstojnik CEN-a

Mjesto predstojnika CEN-a uređeno je Statutom Sveučilišta u Rijeci, a dodatno uređeno Pravilnikom CEN-a.

Predstojnik CEN-a zadužen je za koordinaciju svih poslova koji se odvijaju unutar CEN-a kao i za strateško i razvojno planiranje. 

 

Programski koordinatori i stručni suradnici

Pravilnikom CEN-a predviđeno je da predstojniku u radu neposredno pomažu programski koordinatori i stručni suradnici. Programski koordinatori osmišljavaju pojedine aktivnosti ili grupe srodnih aktivnosti CEN-a te njima koordiniraju. Stručni suradnici su zaposlenici CEN-a koji osiguravaju organizacijsku i provedbenu potporu aktivnostima CEN-a. 

 

Vijeće CEN-a

Predstojnik, programski koordinatori i stručni suradnici CEN-a čine Vijeće CEN-a. Vijeće je radno tijelo koje predlaže, donosi i provodi pojedinačne akte i akte poslovanja sukladno svojim ovlastima te osigurava javnost rada CEN-a.

 

Savjet CEN-a

Savjet je tročlano tijelo koje predstojniku podnosi svoja mišljenja i prijedloge u svezi s organizacijom rada, poslovanjem, pitanjima razvitka i proširenja djelatnosti, imenovanjima povjerenstava i sl. Članove Savjeta predlaže predstojnik, a potvrđuje rektor Sveučilišta. Mandat članova Savjeta traje 3 (tri) godine.

 

 
.