Strategija

Strategija Centra za elektroničko nakladništvo tiče se u podjednakoj mjeri realizacije znanstveno-istraživačkih, ali i stručnih djelatnosti. U međunarodnim okvirima već uvriježenu znanstvenu i praktičnu sferu djelovanja u području knjige i izdavaštva CEN će kroz svoje aktivnosti nastojati približiti akademskoj te široj zainteresiranoj javnosti. Sukladno prirodi elektroničkoga medija koja se temelji na logici povezivanja, umrežavanja, interakciji i razmjeni informacija, CEN potiče okrupnjavanje i sinergijsko djelovanje sveučilišnih sustava, u nacionalnim, ali i internacionalnim okvirima. Kao predvodnik budućih suradnji i umrežavanja, Centar za elektroničko nakladništvo Sveučilišta u Rijeci, a uz potporu Sveučilišne knjižnice, poticat će mobilnost, kao i različite aspekte studijskih i stručnih razmjera.

 
.