O Centru za elektroničko nakladništvo

Misija

Sveučilište 21. stoljeća temelji se na integraciji i transparentnosti funkcioniranja kroz pravodobnu i pouzdanu dostupnost informacija o svim aspektima djelovanja pa shodno tome Sveučilište u Rijeci i teži stvaranju integriranog informacijskog sustava. Taj će sustav integrirati knjižnični sustav, financijsko poslovanje, nastavnički portfelj, sustav za osiguranje kvalitete, prezentacije u javnosti, e-učenje, itd. Centar za elektroničko nakladništvo uvelike će poboljšati kompetitivnost Sveučilišta, doprinijet će informacijskoj integraciji Sveučilišta, osobito kao nadogradnja knjižničnog sustava, te će omogućiti lakšu i bržu implementaciju e-učenja u Sveučilišni sustav.

 

Vizija

Centar za elektroničko nakladništvo izrasta na temeljima strateškog cilja Sveučilišta u Rijeci kojim se nastoji formirati istraživačko sveučilište s utvrđenim i prepoznatljivim istraživačkim profilom, centrima izvrsnosti, kolaborativnim istraživanjima, institucijskom brigom za razvitak istraživačkih karijera i dvostruko većom znanstvenom produkcijom. Podizanje istraživačkih aktivnosti u temeljnim istraživanjima i širenje istraživačke baze, preduvjeti su za razvijanje primijenjenih i razvojnih istraživanja koji trebaju rezultirati inovacijama i povezivanjem s lokalnom zajednicom i gospodarstvom. 

 

Strategija

Aktivnosti CEN-a usmjeravaju se interferiranju produktivnih istraživanja i inovacija,  resursa i znanja, a što će se realizirati kroz aktivaciju triju međuovisnih bazičnih djelatnosti: edukacijske, produkcijske i diseminacijske. Pod edukacijskim aktivnostima podrazumijeva se organizacija tečajeva, provođenje  programa cjeloživotnog obrazovanja i drugih edukacijskih programa samostalno i/ili u suradnji s drugim ustrojbenim jedinicama Sveučilišta, odnosno s domaćim i međunarodnim partnerima u području nakladništva, elektroničkog nakladništva, kulture knjige i medija, informatičke i informatološke kulture, odnosno u širem interdisciplinarnom i komparativnom spektru tema vezanih uz pitanja knjige, izdavaštva i medija. CEN funkcionira kao radilište onim studijskim programima koji iskažu i obrazlože takvu potrebu, bilo po tematskoj osnovi ili po osnovi potreba za izdavačkom e-potporom uz pojedine segmente programa u svim područjima studiranja. Kroz aktivaciju radilišta, ali i kroz suradnju sa svim članicama Sveučilišta, CEN nastoji razvijati profesionalne timove koji osiguravaju usluge formatiranja, prelamanja, jezičnog i grafičkog uređivanja te multimedijalnog opremanja izdanja Sveučilišta, kao i plasman tih izdanja, putem virtualne knjižnice. Produkcijska djelatnost  uključuje osmišljavanje i testiranje modela koji mogu zadobiti i svoju tržišnu dimenziju kroz izgradnju šireg projekta Naklade Sveučilišta u Rijeci.

Diseminacija elektroničkoga izdavaštva realizirat će se putem sveučilišnih web stranica kao i tiskanih izdanja, putem knjižničarske (u suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom), ali i knjižarske aktivnosti (samostalno ili u suradnji s gospodarskim subjektima).

 

Primarna vrijednost

Neprekidna težnja k izvrsnosti u znanstveno-istraživačkom, obrazovnom i osobnom integritetu.

 

Program

Pojam elektroničkog nakladništva odnosi se na upotrebu elektroničke i digitalne opreme u izradi i prikazu teksta te slika u svim mogućim kombinacijama. U užem značenju podrazumijeva korištenje digitalnih medija kao finalnog komunikacijskog formata, a odnosi se na zapise na CD-ROM-u, Acrobat dokumente, web stranice, on-line publikacije, itd. Predstavlja i podrazumijeva digitalnu formu knjiga i časopisa te nove standarde produkcije i distribucije. U inozemstvu je elektroničko nakladništvo jednako zastupljeno kako u književnom stvaralaštvu, tako i u radovima iz različitih područja znanosti. Elektroničko izdavaštvo podrazumijeva: e-mail izdavaštvo, ispis na zahtjev, izradu elektroničkih knjiga, E-Ink tehnologiju, web izdavaštvo, digitalno pohranjivanje sadržaja.

Danas se elektronička knjiga drži idealnim formatom u diseminaciji najnovijih istraživanja. Izbjegava linearnost i podrazumijeva interakciju što su temeljne razlikovnosti u odnosu na klasična tiskana izdanja. Elektroničko nakladništvo otvara različite mogućnosti razmjene informacija te omogućuje širu vidljivost i dostupnost, znatno snižava troškove produkcije, omogućuje licenciranje samo dijela naslova knjige nekog izdavača ili posrednika, otvara mogućnosti različitih funkcija (pretraživanje cjelovitog teksta, alate za označivanje, materijale za podršku (interaktivni sadržaji, mediji, animacija, video, audio), alate za kolektivno učenje (dijeljenje bilješki, oznaka), itd., a sve to utječe na samostalnu neodrživost uvriježenih daleko skupljih i manje funkcionalnih tradicionalnih pristupa u izdavaštvu i nakladništvu.

Nadalje, elektroničko nakladništvo aktualizira i široki spektar znanstvenih tema koje se orijentiraju interdisciplinarnom polju znanja. Takva konstelacija znanstvenih interesa inzistira koliko na provođenju temeljnih znanstvenih istraživanja, toliko i na zahtjevnoj zadaći znanstvene razrade aspekata primjene temeljnih znanstvenih spoznaja na unapređivanje procesa i modela suvremenoga izdavaštva u jezičnom, književno-kulturnom i globalnom medijskom kontekstu, čime se određuje fokus i zacrtava specifična dodana vrijednost izobrazbe znanstvenih kadrova.

 

 
.