Djelatnici

Predstojnica CEN-a: dr. sc. Iva Rosanda Žigo 

Stručni suradnik-mladi istraživač: Saša Stanić

Stručna suradnica: Sanja Jovanović
 

Savjet CEN-a:

Prof. dr. sc. Marina Biti

Doc. dr. sc. Aleksandar Mijatović

Prof. Senka Tomljenović, Ravnateljica Sveučilišne knjižnice u Rijeci